Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Aktualności

 

    

 


 

Jeszcze raz GRATULUJEMY!!! wszystkim nagrodzonym w konkursie na najlepszy referat i poster. W tym roku miejsca na podium zajęli:

 

W kategorii "Najlepszy Referat"

 

I miejsce Damian Kaczmarek z Politechniki Poznańskiej
II miejsce Robert Jadach z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
III miejsce Izabela Lotkowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

W kategorii "Najlepszy Poster"

 

I miejsce Magdalena Kroplewska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
II miejsce Ewelina Matras z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
III miejsce Aleksandra Młodzianka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

 

Wyróżnienia otrzymali:


Diana Rogacz z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - kategoria "Najlepszy Referat"
Agnieszka Jędruch z Uniwersytetu Gdańskiego - kategoria"Najlepszy Poster"

 

 


 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konferencji !!!

 

 


 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

Program konferencji

 


 

Informacja dla autorów artykułów do publikacji w Pracach Naukowych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Wraz z wysłaniem do recenzji artykułu przez system Senir, prosimy o przesłanie na adres: malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl

 

 • Oświadczenia autora artykułu, pobierz oświadczenie autora,
 • Oświadczenia autora o udziale w publikacji, pobierz udział w publikacji,
 • Informacji potwierdzającej zgodę macierzystej jednostki na pokrycie kosztów publikacji (podpis kierownika katedry, wraz z danymi do wystawienia faktury za publikację).


Po spełnieniu tych wymagań, artykuł zostanie przekazany do recenzji. 

 


 

Prosimy o nadsyłanie artykułów do publikacji w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do 30 sierpnia 2017 r.

 


 

Wskazówki dla uczestników konferencji zainteresowanych publikacją artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 • Artykuł musi zawierać tytuł przetłumaczony na język angielski, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, kody JEL, wykaz literatury. Streszczenia powinny liczyć 850-1000 znaków ze spacjami.
 • W czasopismach i serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego należy stosować przypisy bibliograficzne w systemie harwardzkim, chyba że dla danego zeszytu zostaną poczynione inne ustalenia. Stronę, z której pochodzi cytat, podajemy w przypisie, a nie w literaturze [Kowalski 2016, s. 34-35]. Szczegóły sporządzania spisu literatury i powoływania się na nią – w zakładce Literatura (http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/wskazowki_dla_autorow/47,literatura.html).
 • Przypisy rzeczowe należy umieszczać u dołu stron.
 • Publikacja jest przewidziana jako druk czarno-biały. Rysunki należy dołączać  w wersjach edytowalnych (można przysłać osobne pliki), dopasowane do wielkości kolumny w formacie B5 (13 × 19 cm, z uwzględnieniem wielkości czcionki – 9 pkt, na pojedynczej interlinii).
 • Jeśli rysunki są sporządzone w programach innych niż Word, Excel, Visio czy Corel (i skany), tylko bezbłędne, to w rozdzielczości minimum 300 dpi .
 • Tabele powinny być dopasowane do szerokości kolumny (13 cm), wielkość czcionki 9 pkt.
 • Wzory:
  • wyodrębnione z tekstu głównego - w edytorze Equation (MathType),
  • symbole pojawiające się w tekście głównym tylko z klawiatury (nie z edytora).

 


SzablonPN.doc

 


 

IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych

 

„Wkraczając w świat nauki 2017”

 

7-8 września 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2017”, która odbędzie się w dniach 7-8 września 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi. Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z badaniami dotyczącymi nauk przyrodniczych, tj.: biologii, chemii, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ekologii, żywienia człowieka, technologii żywności, weterynarii oraz nauk o Ziemi i Człowieku.

 

Odpowiadając na Państwa zapytania i sugestie, w tym roku po raz pierwszy, oprócz studentów i doktorantów, zapraszamy również młodych naukowców ze stopniem doktora. Jak co roku, na uczestników konferencji będzie czekała atrakcja plenerowa, która pozwoli Państwu lepiej poznać Wrocław.

 

Koszt udziału w konferencji:
 • 100 zł studenci studiów 1. i 2. stopnia
 • 160 zł asystenci i studenci studiów doktoranckich
 • 250 zł młodzi naukowcy ze stopniem doktora

 

Koszt obejmuje: uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych, obiady, udział w wydarzeniach towarzyszących oraz certyfikat uczestnictwa.

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać po jednej z następujących form prezentacji:

 • 15 minutowe wygłoszenie referatu, po którym przewidujemy 5 minut dyskusji
 • prezentacja posteru (format nie większy niż 74 cm x 114 cm)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji oraz przestrzeganie następujących terminów:

 


 • do 15 czerwca 2017 r. należy uiścić opłatę konferencyjną.
  Opłatę proszę kierować na konto:

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław

PEKAO Bank Pekao S.A.

87124034641111001043162601

 

a w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy konferencji wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, np.:

 

Wkraczając w świat nauki 2017 - Jan Kowalski

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnicy mogą zgłosić jeden referat i/lub jeden poster.

W abstraktach prosimy nie stosować rysunków, wykresów oraz tabel! Abstrakty przygotowane niezgodnie z szablonem będą odsyłane do poprawy!

 

Studenci i doktoranci!

Autorami abstraktów mogą być tylko osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora! Informacje o opiekunie(ach) naukowym zostaną umieszczone pod tekstem (WAŻNE! Wytyczne te nie dotyczą publikacji w czasopiśmie pt. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” [lista B, 10 pkt.]).

 

Młodzi naukowcy biorący udział w konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz będą mieli możliwość wydrukowania wybranych prac w czasopiśmie naukowym (około 350 zł netto za 0,5 arkusza wydawniczego):

 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [lista B; 10 pkt.]

 

 

Szczegółowy program konferencji zamieszczony zostanie na stronie internetowej po 31.07.2017 roku.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!