Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Aktualności

 

Galeria...

  


 

Szanowni Uczestnicy,

Noclegi dla Państwa zostały zarezerwowane w Domu Studenckim "Ślężak",
przy ulicy Ślężnej 33 we Wrocławiu (www.dds.ue.wroc.pl)

Bardzo prosimy o zabranie ciepłych ubrań na spotkanie integracyjne.
 


 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

 

Program konferencji

 


 

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych

 

„Wkraczając w świat nauki 2019”

 

19-20 września 2019 r.

 

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2019”, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (rejestracja w budynku CKU).

 

Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi. Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z badaniami podejmowanymi przez studentów i doktorantów z zakresu biologii, chemii, rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii, żywienia człowieka, technologii żywności oraz bioekonomii.

 

Jak co roku, na uczestników konferencji będzie czekała atrakcja plenerowa, która pozwoli Państwu lepiej poznać Wrocław.

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujących form prezentacji:

  • 15 minutowe wygłoszenie referatu, po którym przewidujemy 5 minut dyskusji
  • prezentację posteru (format nie większy niż 74 cm x 114 cm)
  • wygłoszenie referatu i prezentację posteru – opcja dodatkowo płatna 100 zł

 

Koszt udziału w konferencji:

 

Nr

Rodzaj wystąpienia

Studenci 1. i 2. stopnia

Asystenci i studenci studiów doktoranckich

Młodzi naukowcy ze stopniem doktora

1

Referat

100 zł

160 zł

250 zł

2

Poster

100 zł

160 zł

250 zł

3

Referat i poster

200 zł

260 zł

350 zł

 

Koszt obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych oraz obiad, udział w wydarzeniach towarzyszących (np. wycieczce).

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konferencji oraz przestrzeganie następujących terminów:

 

 

  • do 15 czerwca 2019 r. – należy uiścić opłatę konferencyjną.

 

Opłatę prosimy kierować na konto:

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław

PEKAO Bank Pekao S.A.

87124034641111001043162601

 

w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy konferencji wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, np.:

 

Wkraczając w świat nauki 2019 - Jan Kowalski

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

W abstraktach prosimy nie stosować rysunków, wykresów oraz tabel!
Abstrakty przygotowane niezgodnie z szablonem będą odsyłane do poprawy!

 

Studenci i doktoranci!

 

Autorami abstraktów studentów i doktorantów mogą być tylko osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora!
Informacje o opiekunie naukowym zostaną umieszczone pod tekstem.

 

Młodzi naukowcy biorący udział w konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.


Szczegółowy program konferencji zostanie  zamieszczony na stronie internetowej po 31.07.2019 roku.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!