Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Aktualności


VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

 

„Wkraczając w świat nauki 2023”

 

14-15 września 2023 r.

 

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Wkraczając w świat nauki 2023”, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (rejestracja w budynku CKU).

 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Wkraczając w świat nauki" odbywa się od 2014 roku. Tegoroczna, siódma edycja to powrót konferencji po kilkuletniej przerwie. Nasze dwudniowe spotkania to wyjątkowy czas, w którym zawiązują się przyjaźnie, adepci nauki zapoznają się z zainteresowaniami badawczymi swoich kolegów, co skutkuje nawiązywaniem współpracy między młodymi naukowcami z różnych jednostek badawczych.


Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi.

 

Konferencja jest wyjątkowa ze względu na jej interdyscyplinarny charakter oraz to, że jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i młodych naukowców ze stopniem doktora. Młodzi naukowcy mają szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń w ramach prezentacji swoich wyników badań. W  przyjemnej atmosferze odbywają się dyskusje i wymiana wiedzy, co  jest niezwykle ważne w rozwoju naukowym.


Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu technologii żywności i  żywienia (dyscyplina wiodąca), rolnictwa i ogrodnictwa, biotechnologii, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk chemicznych, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii lądowej, geodezji i transportu.

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujących form prezentacji:

  • 15 minutowe wygłoszenie referatu, po którym przewidujemy 5 minut dyskusji
  • prezentację posteru (format nie większy niż 74 cm x 114 cm)
  • wygłoszenie referatu i prezentację posteru – opcja dodatkowo płatna 100 zł

 

Ważne terminy

15.05.2023 r. - I termin przyjmowania zgłoszeń i opłat konferencyjnych


30.06.2023 r. - II termin przyjmowania zgłoszeń i opłat konferencyjnych
 

30.06.2023 r. - Ostateczny termin nadsyłania abstraktów
 

 

Koszt udziału w konferencji

 

Nr

Rodzaj wystąpienia

Studenci

Asystenci i studenci studiów doktoranckich

Młodzi naukowcy
ze stopniem doktora

do 15.05 do 30.06 do 15.05 do 30.06 do 15.05 do 30.06

1

Referat / poster

150 zł

200 zł 250 zł 300 zł 350 zł 400 zł

2

Referat i poster

250 zł

300 zł 350 zł 400 zł 450 zł 500 zł

 

Koszt obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych oraz obiad, udział w wydarzeniach towarzyszących (np. wycieczce).

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konferencji.

 

Aby zgłosić chęć udziału w konferencji należy wypełnić formularz.
Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów i posterów (do 200 słów) za pomocą formularza zgłoszenia abstraktu.
 

Dane do przelewu:

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław

PEKAO Bank Pekao S.A.

87124034641111001043162601

 

w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy konferencji wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, np.:

 

Wkraczając w świat nauki 2023 - Jan Kowalski

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

W abstraktach prosimy nie stosować rysunków, wykresów oraz tabel!

Abstrakty przygotowane niezgodnie z szablonem będą odsyłane do poprawy!

 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie  zamieszczony na stronie internetowej po 31.07.2023 roku.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!