Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Edycja 2014

 

Patronat honorowy


prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof. UE
Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, UE we Wrocławiu


mgr Barbara Żmigrodzka
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


mgr Piotr Śnigucki
Dyrektor Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Oddział Wrocław

 


 

Komitet naukowy


prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


prof. dr hab. inż. Jacek Nowak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu


dr Magdalena Zabochnicka-Świątek
Politechnika Częstochowska

 


 

Komitet organizacyjny

 

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE

dr inż. Daniel Borowiak

mgr inż. Aniceta Ślęczka

mgr inż. Marta Wilk

inż. Klaudia Dąbrowska

inż. Karolina Kosatka

inż. Alicja Łysek

inż. Renata Stańczyk

 


 

Termin

11-12.09.2014 r.    I Ogólnopolska Konferencja “Wkraczając w świat nauki 2014"

 


 

Miejsce

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120.