Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Edycja 2015

 

PATRONAT HONOROWY

prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 


 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

prof. dr hab. inż. Jacek Nowak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

dr hab inż. Sylwia Tarczyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Iwona Batyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Joanna Bogucka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

dr inż. Barbara Breza-Boruta
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

dr inż. Natalia Czaja-Jagielska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr inż. Anna Jakubczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr Dominika Jakubowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr Anna Jaroszewska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr Monika Karaś
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr inż. Katarzyna Staniewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Grzegorz Suwała
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr inż. Stanisław Szarek
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr Magdalena Zabochnicka-Świątek
Politechnika Częstochowska

 


 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE

mgr inż. Marta Wilk

dr inż. Daniel Borowiak

mgr inż. Aniceta Ślęczka

 

Studenci UE

 

mgr inż. Klaudia Dąbrowska
inż. Magdalena Kopacz
inż. Katarzyna Trzepak
Sylwia Dziągow
Jan Jagodziński
Karol Szymański
Rafał Świderek

 


 

TERMIN

10-11.09.2015 r.    II Ogólnopolska Konferencja “Wkraczając w świat nauki 2015"

 


 

MIEJSCE

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120.