Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Edycja 2016

 

PATRONAT HONOROWY

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE
Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego

 


 

KOMITET NAUKOWY

 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

dr hab. inż. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Iwona Batyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Joanna Bogucka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

dr inż. Barbara Breza-Boruta
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

dr inż. Natalia Czaja-Jagielska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr inż. Anna Jakubczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr Dominika Jakubowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Małgorzata Jarossova
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

 

dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr Monika Karaś
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr inż. Katarzyna Staniewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Grzegorz Suwała
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr Magdalena Zabochnicka-Świątek
Politechnika Częstochowska

 


 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca:

 

dr inż. Marta Wilk

 

Sekretarz:

 

dr inż. Daniel Borowiak

mgr inż. Piotr Czerniecki

mgr inż. Katarzyna Trzepak

 

Członkowie:

 

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE

mgr inż. Magdalena Kopacz

mgr inż. Monika Kucharczyk

inż. Sylwia Dziągow

inż. Jan Jagodziński

inż. Karol Szymański

inż. Rafał Świderek

Weronika Koleśnik

Monika Langner

 


 

TERMIN

15-16.09.2016 r.    III Ogólnopolska Konferencja “Wkraczając w świat nauki 2016"

 

 


 

MIEJSCE

Budynek P Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120