Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Komitet naukowy

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

dr hab. inż. Małgorzata Gumienna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

 

dr hab. Magdalena Zabochnicka-Świątek
Politechnika Częstochowska

 

dr hab. inż. Joanna Bogucka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

st. kpt. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
Szkoła Głowna Służby Pożarniczej

 

dr inż. Iwona Batyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Anna Gątarska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

dr inż. Barbara Breza-Boruta
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

dr inż. Anna Jakubczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr Monika Karaś
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr inż. Michał Halagarda
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr inż. Katarzyna Pstrowska
Politechnika Wrocławska