Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Kontakt

 

 

Wydział Inżynierii Produkcji

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

nr tel.: +48 71 36-80-272

e-mail: wwsn@ue.wroc.pl