Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Katedra Inzynierii Bioprocesowej

 

KNMI

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

 

Patronat honorowy


prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE
Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu